בנימינה


יוםאיוםביוםגיוםדיוםהיוםו
16:00-17:00
היפ הופ
כיתות ד-ו
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעימתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי16:00-17:00
היפ הופ
כיתות ד-ו
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעימתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
17:00-17:45
היפ הופ
כיתות א-ג
17:00-17:45
היפ הופ
כיתות א-ג
יוםא
16:00-17:00
היפ הופ
כיתות ד-ו
17:00-17:45
היפ הופ
כיתות א-ג
יוםב
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
יוםג
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
יוםד
16:00-17:00
היפ הופ
כיתות ד-ו
17:00-17:45
היפ הופ
כיתות א-ג
יוםה
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
יוםו
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
פורסם ב: