בנימינה


יוםאיוםביוםגיוםדיוםהיוםו
היפהופ
כיתות ד-ו
ללי בן פורת
15:15-16:15
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעימתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעיהיפהופ
כיתות ד-ו
ללי בן פורת
15:15-16:15
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעימתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
היפהופ
כיתות א-ג
ללי בן פורת
16:15-17:00
היפהופ
כיתות א-ג
ללי בן פורת
16:15-17:00
יוםא
היפהופ
כיתות ד-ו
ללי בן פורת
15:15-16:15
היפהופ
כיתות א-ג
ללי בן פורת
16:15-17:00
יוםב
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
יוםג
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
יוםד
היפהופ
כיתות ד-ו
ללי בן פורת
15:15-16:15
היפהופ
כיתות א-ג
ללי בן פורת
16:15-17:00
יוםה
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
יוםו
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
פורסם ב: