מעגן מכאל


יוםאיוםביוםגיוםדיוםהיוםו
היפהופ ג-ה
ללי בן פורת
18:10-19:10
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון רביעי וחמישימתקיימים שיעורים רק בימי ראשון רביעי וחמישיהיפהופ ג-ה
ללי בן פורת
17:30-18:30
בלט קטנטנות
אביב לוי
16:45-17:30

מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון רביעי וחמישי
היפהופ ו-ח
ללי בן פורת
19:10-20:10
היפהופ ו-ח
ללי בן פורת
18:30-19:30
יוםא
היפהופ ג-ה
ללי בן פורת
18:10-19:10
היפהופ ו-ח
ללי בן פורת
19:10-20:10
יוםב
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון רביעי וחמישי
יוםג
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון רביעי וחמישי
יוםד
היפהופ ג-ה
ללי בן פורת
17:30-18:30
היפהופ ו-ח
ללי בן פורת
18:30-19:30
יוםה
בלט קטנטנות
אביב לוי
16:45-17:30

יוםו
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון רביעי וחמישי
פורסם ב: