מרכז מירב


יוםאיוםביוםגיוםדיוםהיוםו
היפהופ להקה ד-ה
ויקטור
16:15-17:30
אולפן 3
היפהופ פתוח ד-ה
בר
16:15-17:30
אולפן 3
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון, שני ורביעיהיפהופ פתוח ו-ח
עדן
17:00-18:00
אולפן 3
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון, שני ורביעימתקיימים שיעורים רק בימי ראשון, שני ורביעי
היפהופ פתוח ו-ח
ויקטור
17:30-19:00
אולפן 3
היפהופ להקה ט-יב
בר
17:30-19:00
אולפן 3
היפהופ פתוח ד-ה
עדן
18:00-19:00
אולפן 3
היפהופ פתוח ט-יב
ויקטור
19:00-20:30
אולפן 3
היפהופ להקה ו-ח
בר
19:00-20:30
אולפן 3
היפהופ פתוח ט-יב
עדן
19:00-20:30
אולפן 3
יוםא
היפהופ להקה ד-ה
ויקטור
16:15-17:30
אולפן 3
היפהופ פתוח ו-ח
ויקטור
17:30-19:00
אולפן 3
היפהופ פתוח ט-יב
ויקטור
19:00-20:30
אולפן 3
יוםב
היפהופ פתוח ד-ה
בר
16:15-17:30
אולפן 3
היפהופ להקה ט-יב
בר
17:30-19:00
אולפן 3
היפהופ להקה ו-ח
בר
19:00-20:30
אולפן 3
יוםג
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון, שני ורביעי
יוםד
היפהופ פתוח ו-ח
עדן
17:00-18:00
אולפן 3
היפהופ פתוח ד-ה
עדן
18:00-19:00
אולפן 3
היפהופ פתוח ט-יב
עדן
19:00-20:30
אולפן 3
יוםה
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון, שני ורביעי
יוםו
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון, שני ורביעי
פורסם ב: