עתלית


יוםאיוםביוםגיוםדיוםהיוםו
16:15-17:15
היפהופ
ג-ד
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעימתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי16:15-17:15
היפהופ
ג-ד
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעימתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
17:15-18:00
היפהופ
א-ב
17:15-18:00
היפהופ
גן חובה
18:00-19:00
היפהופ
ה-ו
18:00-19:00
היפהופ
ה-ו
19:00-20:00
היפהופ
ז ומעלה
19:00-20:30
היפהופ
ז ומעלה
יוםא
16:15-17:15
היפהופ
ג-ד
17:15-18:00
היפהופ
א-ב
18:00-19:00
היפהופ
ה-ו
19:00-20:00
היפהופ
ז ומעלה
יוםב
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
יוםג
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
יוםד
16:15-17:15
היפהופ
ג-ד
17:15-18:00
היפהופ
גן חובה
18:00-19:00
היפהופ
ה-ו
19:00-20:30
היפהופ
ז ומעלה
יוםה
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
יוםו
מתקיימים שיעורים רק בימי ראשון ורביעי
פורסם ב: